บีจาน ปักซาด

Bijan Pakzad มูลค่าสุทธิ: Bijan Pakzad เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าบุรุษและน้ำหอมชาวอิหร่านที่มีมูลค่าสุทธิ 50 ล้านเหรียญ Bijan Pakzad ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

รานบีร์ซูรี

Ranbir Suri มูลค่าสุทธิ: Ranbir Suri เป็นนักธุรกิจในสหราชอาณาจักรที่มีมูลค่าสุทธิ 70 ล้านเหรียญ Ranbir Suri เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็น